Affärsidé

elPeedin Oy Ab:s affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja lösningar som ger mobilitet, effektivitet och frihet till låga driftskostnader samt med låg miljöbelastning.

Produkter

Produkterna är eldrivna sparkcyklar på vilka man står vid framförandet. elPeedins eldrivna sparkcyklar placerar sig mellan produktsegmenten balansskotrar och elscooters på vilka man sitter. Framförandet av elPeedins sparkcyklar kräver mindre balansförmåga än för balansskotrar. Däremot kräver framförandet av elPeedins eldrivna sparkcyklar bättre fysik än framförandet av elscooters som är främst ämnade för personer med minskad rörelseförmåga.

Målsättningen är att tillverka produkter med den bästa teknologin, hög kvalitet och de lägsta driftskostnaderna.  

Applikationer

elPeedins eldrivna sparkcyklar har många olika applikationer. Fordonen kan användas i industrin för transport av personer eller mindre gods i stora fabrikshallar. I andra byggnader med stora avstånd som flygfält, varuhus och sjukhus försnabbar fordonen personers förflyttning avsevärt. Utomhus effektiverar fordonen postutdelares och parkeringsövervakares arbete.

elPeedins eldrivna sparkcyklar kan skräddarsys för olika användningsområden och behov.

Fordonen ger mobilitet och frihet åt seniorer. De kan uträtta sina butiksinköp och uppehålla sitt sociala nätverk, trots nedsatt rörelseförmåga.

För korta distanser i stadskärnan är elPeedins eldrivna sparkcyklar det snabbaste och enklaste sättet att förflytta sig. Detta med det lägsta koldioxidutsläppet och den lägsta driftskostnaden av alla fordon.

elPeedins eldrivna sparkcykel är ett miljövänligt och ekonomiskt fordon för alla männskor i olika situationer och platser.

elpeedins koncept

Företaget

Företaget elPeedin Oy Ab är grundat i augusti 2015 i Vasa, Finland. Företaget ägs och drivs av ägarna som ett litet inhemskt familjeföretag. Företagets värden är öppenhet, ärlighet, tillförlitlighet, förpliktelse och engagemang.

Bakgrund

Företagets huvudägare och vd är Patrik Holm. Han har arbetat med produktutveckling i 30 år inom industrin, i både stora internationella företag samt i små start-up företag. Under våren 2015 noterade han en stor social orättvisa som uppstår för seniorer då de förlorar rätten eller förmågan till att framföra sin bil. De blir hemma sittande framför TV:n och deras rörelseförmåga försämras ännu kraftigare. Ett fordon som är enkelt att framföra och utan körkort ger seniorer en möjlighet till mobilitet och frihet. Detta leder till att innehållet och kvalitén i deras vardag förbättras avsevärt.

Under utvecklingen av fordonen upptäcktes ett otal andra applikationer för dessa eldrivna sparkcyklar. Eftersom de är eldrivna lämpar de sig för inomhusbruk. elPeedins sparkcyklar har stora hjul och breda däck samt hög markfrigång. Därför lämpar sig de också för utomhus bruk på ojämnt underlag.

Eldrivna fordon är framtidens fordon eftersom de har mycket låga koldioxidutsläpp och låga driftskostnader. Därtill är de mycket tysta och har ett högt vridmoment direkt från start. elPeedins eldrivna sparkcyklar har en mycket låg vikt och har därför lägre koldioxidutsläpp och driftskostnader än alla andra fordon på marknaden.

elPeedins eldrivna sparkcyklar är ett hållbart alternativ för framtidens transportbehov.