1 Behöver man körkort för den eldrivna sparkcykeln?

Nej, man behöver inget körkort för den eldrivna sparkcykeln. Då maximihastigheten är under 15 km/h och motoreffekten är under 1 kW jämställs fordonet med fotgängare.

2 Var skall jag köra med den eldrivna sparkcykeln?

Eftersom den eldrivna sparkcykeln jämställs med fotgängare skall du köra med den bland fotgängare, på trottoarer och skyddsvägar. Längs vägar utan trottoar eller cykelväg skall du köra fordonet på vänstra sidan så att du har ögonkontakt med mötande bilar.

3 Hur länge bör batteriet laddas?

Batteriets laddningstid beror på hur tomt batteriet är och hur gammalt det är. Den maximala laddningstiden är sex (6) timmar. Batteriet kan vara i laddning under längre tid, men det tar endast emot en bestämd energimängd. Batteriladdarens LED lampa lyser rött under laddningen. När batteriet är laddat lyser LED lampan grönt.

4 Hur laddar jag batteriet?

Du kan ta loss batteriet och ladda det inomhus med den medföljande laddaren. Det är lika lätt att ladda batteriet som att ladda en bärbar dator eller en mobiltelefon. Du kan också ladda batteriet utomhus, men endast i torrt väder. elPeedin rekommenderar att laddningen alltid sker under tak. Laddaren är inte säker att använda då den är våt, risken för elstöt är uppenbar.

5 Hur långt kan jag köra med en laddning?

Detta beror på hur tung föraren är, vikten på annan last, terrängens kupering, vägytans grovhet, utetemperaturen, batteriets ålder etc. Med ett nytt batteri i relativt flack terräng och med 80 kg tung total last så är räckvidden ända upp till 30 kilometer. Räckvidden är normalt inte under 20 kilometer. Skulle batteriet bli helt tomt är det bara att använda cykeln som en vanlig sparkcykel.

6 Var är den eldrivna sparkcykeln tillverkad?

Den eldrivna sparkcykeln är utvecklad i Finland. Ramen och övriga skräddarsydda delar är tillverkade i Finland. Monteringen sker i Finland hos elPeedin. Eldrivlinan och cykelkomponenterna är importerade från Kina.

7 Hur kan ni garantera kvaliteten på de kinesiska komponenterna?

Importören har testat många olika tillverkares komponenter under flera års tid. Därtill så kontrolleras kvaliteten på komponenterna regelbundet. elPeedin gör kvalitetsauditeringar hos tillverkarna i Kina.

8 Varför är spänningen 36 volt?

Med högre spänning får man större mängd energi lagrat i samma volym. Därför är spänningen högre än i till exempel bilarna där spänningen normalt är 12 volt. Strömsystemet är med likspänning som i andra batteriapplikationer.

9 Hur fungerar den eldrivna sparkcykeln?

Lägg batteriet på sin plats. Starta cykeln från panelen. På handtagets högra sida finns ett tumreglage att reglera hastigheten med. Bara att ”gasa” och köra. För mera information, se manualen.

10 Vad händer om jag ”gasar” och bromsar på samma gång?

Bromshandtagen har en givare som vid bromsning slår av driften till motorn. Cykeln stannar vid bromsningen.

11 Varför är det bara framhjulen som bromsar Avancer 4?

En inbromsning med framhjulen är mycket effektivare än med bakhjulen. Det finns två bromshandtag på styrstången. Genom att endast använda det ena handtaget sker inbromsningen ändå på bägge framhjulen. Den kraftigaste inbromsningen sker genom att använda bägge bromshandtagen. elPeedin använder effektiva och slitstarka trumbromsar.

12 Varför är motorn i framhjulet i Avancer 2?

Avancer 2 har ett större framhjul med motor. Detta hjul är det samma som i Avancer 4 och har en tillförlitlig motor med tillräcklig diameter.

13 Varför är motorn i det ena bakhjulet i Avancer 4?

Bromsarna i elPeedins eldrivna sparkcykel Avancer 4 är effektiva och slitstarka trumbromsar i framhjulen som ger effektivare inbromsning än bakhjulen. När man kör hårt i kurvor tenderar det inre framhjulet att stiga upp i luften. Med drift på framhjulet skulle hjulet spinna fritt i luften. Bägge bakhjulen pressas kraftigt mot marken då man står på medarna. Därmed är det drivande hjulets grepp gott även på halare underlag. Det drivande bakhjulet är på den vänstra sidan för att elkabeln på högra sidan skall vara så bra skyddad som möjligt.

14 Måste den eldrivna sparkcykeln ha regelbunden service?

Den eldrivna sparkcykeln behöver lika mycket service som en vanlig cykel. Det är bra att regelbundet kontrollera att bromsarna fungerar. Bromsvajrarna kan töja när cykeln är ny och kan behöva spännas. I övrigt behövs bara en kontroll av att allting fungerar och att alla delar är på plats och att alla skruvförband är åtdragna. elPeedins återförsäljare kan göra en årsservice på din eldrivna sparkcykel.

15 Kan jag köra med den eldrivna sparkcykeln på vintern?

Det går bra att köra med den på vintern. Räckvidden är dock kortare då det är kallt ute. I normal stadsmiljö är däckens grepp tillräckligt. Från din elPeedin återförsäljare kan du också köpa dubbade vinterdäck. Din återförsäljare kan också montera vinterdäcken åt dig medan du väntar.

16 Kan jag begränsa hastigheten för den eldrivna sparkcykeln?

Normalt är max hastigheten för den eldrivna sparkcykeln 15 km/h. Med en enkel programmering kan hastigheten begränsas valfritt om det känns som att 15 km/h är en för hög hastighet.

17 Kan jag ta den eldrivna sparkcykeln in i butiken?

Det finns inget som hindrar att du tar in den eldrivna sparkcykeln i en butik. Bredden på den eldrivna sparkcykeln är sådan att du kan köra den genom alla dörröppningar. elPeedin rekommenderar dock inte att du kör inne i butiker med den eldrivna sparkcykeln. Du kan plocka dina uppköp i varukassen som du sedan kan ta in när du kommer hem.

18 Vad händer om jag får punktering?

Däcken motsvarar de som finns på vanliga cyklar. Du kan ta loss hjulet och lappa innerdäcket som ett vanligt cykeldäck. Om ytterdäcket har synliga skador bör du byta det. Ett punkterat däck kan repareras av din elPeedin återförsäljare eller av någon cykelreparatör.

19 Hur lång är garantin?

Garantin är två (2) år för alla delar förutom batteriet som har ett (1) års garanti.

20 Hur lång är leveranstiden om jag köper en eldriven sparkcykel från nätbutiken?

Den eldrivna sparkcykeln är levererad inom 1 – 2 veckor.

21 Måste jag montera den levererade sparkcykeln?

Avancer 2 levereras som färdigt monterad med styrstången vriden 90 grader för att ta mindre utrymme. Vrid styrstången i rätt läge och spänn skruven.

Avancer 4 levereras hopfälld. Ta tag i styrstången med bägge händer och lyft den uppåt tills du hör ett ”klick”. Därefter spänner du två handvred som syns nertill när du håller i styrstången.

22 Vilka är betalningssätten i nätbutiken?

Du kan betala direkt från ditt konto via nätbanken. Det är också möjligt att betala med de vanligaste kreditkorten. Därtill kan man ansöka om delbetalning från Klarna från nätbutiken.

23 Tas energin tillvara vid inbromsning?

Tyvärr inte. Det finns trumbromsar i bägge framhjulen. Energin från inbromsningen blir till värme i trumbromsarna.

24 Är det miljövänligt att använda den eldrivna sparkcykeln?

Den eldrivna sparkcykeln är det miljövänligaste motoriserade fordonet. Koldioxidutsläppet per körd kilometer är endast 2,5 gram per kilometer. För en personbil med förbränningsmotor är koldioxidutsläppet 100 – 200 gram per kilometer. Enligt finska VR är tågens elförbrukning 0,14 kWh per kilometer som motsvarar ett koldioxidutsläpp på 28 gram per kilometer med den finska elmixen (200 g/kWh), förutsatt att tåget är fullsatt.

elPeedins eldrivna sparkcyklar är de miljövänligaste fordonen på marknaden.

25 Är det dyrt att använda den eldrivna sparkcykeln?

Det är mycket billigt att använda den eldrivna sparkcykeln. Med laddning i höghuslägenhet med elpriset 240 €/MWh ger det en kostnad på endast 30 cent, eller 0,3 euro,  per 100 kilometer. Motsvarande bränslekostnad för bilar med förbränningsmotor är 10 – 15 euro per 100 kilometer.

elPeedins eldrivna sparkcyklar har den lägsta driftskostnaden av alla fordon på marknaden.

26 Har den eldrivna sparkcykeln parkeringsbroms?

Den eldrivna sparkcykeln har parkeringsbroms på bägge bromshandtagen. Det är nödvändigt att endast använda den ena av dem. elPeedin rekommenderar att parkeringsbromsen används alltid då man stannar. Parkeringsbromsen slår bort genom att bromsa med bromshandtaget.

27 Är de eldrivna sparkcyklarna stöldbegärliga?

Eftersom de eldrivna sparkcyklarna är dyrare än en vanlig sparkcykel och eftertraktade kan man anta att de är stöldbegärliga. De bör alltid låsas med vajerlåset i någon fast konstruktion eller cykelställ. Om cykeln står en längre tid på samma plats rekommenderas att du tar loss batteriet och förvarar det på en annan plats än cykeln.

28 Vad ingår i köpet av den eldrivna sparkcykeln?

I köpet ingår allting som är nödvändigt för att använda den eldrivna sparkcykeln. Reflexer och ringklocka ingår. Som tillval finns olika alternativ för belysning, cykelpump, vajerlås, hållare för promenadkäpp samt vinterdäck.