Avancer 2

Avancer 2 är en tvåhjulig eldriven sparkcykel. Elmotorn finns i framhjulets nav. I bakhjulet finns en trumbroms. Framhjulet är av storleken 16” och bakhjulet 12”. Ram och stänkskärmar är tillverkade av stål som sedan är pulvermålade. Fotstödet är brett för bägge fötter med en fästande plåt. Styrningen är lätt att hantera och den är dimensionerad för eldrift.

Mer detaljer

1 200,00 € inkl. moms

Mer information

elPeedins eldrivna sparkcyklar jämställs med fotgängare i trafiken och får framföras på trottoarer och andra ställen bland fotgängare. Man står med bägge fötter på fordonen vid framförandet av det.

elPeedins eldrivna sparkcyklar har överlägsna köregenskaper; lätt och välfungerande styrning, stora hjul med breda däck samt tillräcklig markfrigång för trottoarkanter.

elPeedins eldrivna sparkcyklar är konstruerade och tillverkade för krävande förhållanden av metalliska material med hög hållfasthet även i låga temperaturer. Eldrivlinan är från elcyklar som tillverkas i mycket stora volymer för den globala elcykelmarknaden.

elPeedins eldrivna sparkcyklar har lång räckvidd och en snabb laddning. Batteriet är ett litiumjonbatteri med lång livslängd. Beroende på transportmassa, terrängens kupering, markytans skrovlighet, omgivningens temperatur, batteriets ålder etc så varierar räckvidden. Under normala förhållanden är räckvidden 20 – 30 kilometer per laddning. Laddningstiden är bara några timmar eller högst sex timmar beroende på batteriets kapacitet och ålder. Laddningen kan ske på plats eller inomhus då batteriet är löstagbart. Laddningen är mycket enkel och snabb, motsvarande som att ladda en bärbar dator.

Framförandet av elPeedins eldrivna sparkcyklar ger de överlägset lägsta koldioxidutsläppen av alla befintliga fordon. Även driftskostnaderna är de lägsta på marknaden.

elPeedins eldrivna sparkcyklar är utvecklade och tillverkade för krävande förhållanden i hållbara material och lösningar. Detta ger en lång livstid och låga underhållskostnader. Återförsäljningsvärdet bibehålls högt under en mycket lång tid.

Tillbehör

Ladda ner